Anasayfa Baktılar Kurumsal Baktılar ürünler Sertifikalar İletişim
Baktılar

Çömlek Tereya??

Bakt?lar Yo?urt 2500 kg

Güveçte Manda Yo?rudu

KURUMSAL Ercan Süt Ürünleri Ltd.?ti. 1987 y?l?nda kurulmu? olup her geçen y?llarda kendini geli?tirerek büyüterek bugüne kadar her türlü süt ayran yo?urt kaymak tere?ay? manda yo?urdu imalat?m?z ile siz sevgili mü?terilerimizin hizmetindeyiz. Hijyenik ortamlarda son teknoloji üretim cihazlar?m?z makine parkurumuz ile i?inde uzman ehil kadrolar?m?z ve yönetim kurulumuz ile en iyi hizmeti ve en kaliteli ambalajlarla sizl
  Yak?nda Koyun Yo?urd...
Çok Yak?nda Koyun Yo?urdu Üretimine Ba?lanacakt?r ! ...
  Keçi Yo?urdu...
Çok Yak?nda Keçi Yo?urdu Üretimine Ba?lanacakt?r !...
  Çömlek Tereya??m?z H...
Çok yak?nda yeni dizaynla yeni çömlek tereya??!     Çömlekte haz?rlanm?? ...
  Güveçte Manda Yo?urd...
Firmam?z?n haz?rlam?? oldu?u Güveçte özel manda yo?urdumuzu mutlaka denemelisiniz. Tad?na doyam?yacaks?...


    » Haberlerin tamamı